Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiai Kalvarijos savivaldybėje

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS RENGINIAI KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

 

Kovo 8 d.

12.30  val. Paminėjimas Liubavo laisvalaikio salėje 

Kovo 9 d.

15.30 val. Viktorina ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“ Jusevičių bendruomenės namuose

16.00 val. Akmenynų, Jungėnų ir Sangrūdos kaimo bendruomenių sąšauka nepriklausomybės akto signataro P. Klimo tėviškėje (Kušliškių k., Kalvarija)

Kovo 10 d.

14.00 val. Viktorina ,,Ką žinai apie Lietuvą?“  Tarprubežių laisvalaikio salėje

18.00 val.  Paminėjimas ,,Myliu Lietuvą“ Aistiškių laisvalaikio salėje

Kovo 11 d.

Kalvarijoje

10.00 val. Šv. Mišios Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos bažnyčioje

Po Mišių gėlių padėjimas prie nepriklausomybės paminklo

11.00 val. Šventinis koncertas  ,,Pasveikinkit vieni kitus“ Kalvarijos parapijos salėje

 

13.00 val. Paminėjimas „Lietuvos istorija nuo žilos senovės iki mūsų dienų“ Brukų laisvalaikio salėje