Meno kolektyvai

Folkloro ansambliai

 

Folkloro ansamblis „Diemedis“

Vadovė Žydruolė Mankauskaitė-Zenevičienė

Tel. +370 612 50038

Folkloro ansamblis ''Diemedis''2    Folkloro ansamblis susibūrė 1997 m. Ansamblis groja ir dainuoja tradicinę Sūduvos krašto muziką, o šokių pasimoko ir iš kitų regionų. 2005 m. gavo Angelo statulėlę už etninės veiklos puoselėjimą Sūduvos regione.

    Dalyvavo ir dalyvauja:  Lietuvos dainų šventėse, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose folkloro festivaliuose ,,Tai žiba žiburužiai“, „Baltica“, „Tek saulužė ant maračių“, „Šešupės malūnai“, „Ant vandens“, „Sudargo piliakalnių atsidūsėjimai“, „Subatos vakarėly“, ,,Atvažiuoja žolynai“, ,,Saulės festivalis“ ir kt.

    Ne kartą pasirodė Lietuvos TV laidose: ,,Užeikit, sveteliai“, „Duokim garo“, ,,Subatos vakarėlį“, ,,Krašto garbė“ . Koncertavo Italijoje 1998 m., Prancūzijoje 1999 m., Čekijoje 2000 m., Lenkijoje 2000 m. (pasienio zonos konkurse laimėjo pagrindinį bei rėmėjų simpatijų prizus), Vokietijoje 2004 m., Baltarusijoje 2013 m., Lenkijoje 2013 m.

    Išleido kompaktines plokšteles: „Sūduvos krašto dainos ir muzika“, „Kalvarijos folkloro ansamblis „Diemedis“, „Nupink vainiką iš svajonių“, „Saulės ratu“

    Parengė koncertines programas: vaišių, šienapjūtės darbų, vestuvių, ,,Žemynėle Žiedkelėle, būk linksma an mūsų“, gužynių ir kt.; Misterijas: Joninių, ,,Ugnies ir vandens“, „Bėgantis laikas“, „Kas buvo pasaulyje prieš mus“, „Perkūno sakmės“; Muzikinius vaidinimus: „Ach, ta  meilė“,  „Nupink vainiką iš svajonių“; Mistinį folk-miuziklą Saulės ratu“.

_________________________________________________________

Brukų folkloro ansamblis „Bruknyčia“

Vadovė Romualda Vasikonienė

Tel. +370 687 45938

1_bruknyciaSusibūrė 1987 m. Dalyvauja Lietuvos dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Baltica“, „Skamba skamba kankliai“, „Šešupės malūnai“, Dainavos krašto folkloro šventėse, Sūduvos krašto  dainininkų, pasakorių, muzikantų šventėse, liaudiško giedojimo festivaliuose ir kt. 2009 m. išleido kompaktinę plokštelę „Kai aš augau pas močiutę“.

Parengė programas: „Kraičio skrynia“, „Augino močiutė, leliumai“, „Iš pasakorės lūpų“, „Ralio karvutės“, linų darbų, Joninių programas ir kt. Rengia folkloro festivalį „Ant tėvelio dvaro“.

_________________________________________________________

Liaudiškos muzikos kapelos

 

Liaudiškos muzikos kapela „Giminės“

Vadovė Alė Zavistauskienė

Tel. +370 612 88063

Giminės    Susikūrė 1996 m. Dalyvauja respublikos kapelų šventėse „Linksmoji armonika“, „Čiulba ulba lakštingėlė“, „Grok, Jurgeli“. Nekartą pelnė žiūrovų simpatijų prizus.

    Dalyvauja LTV laidose „Duokim garo“. Atstovavo savo kraštui Lenkijoje Cipliškėse, Suvalkuose, Punske, Balstogės Dambrovoje.

    Išleido 3 audiokasetes ir 7 kompaktines plokšteles. 2008 m. suorganizavo respublikinę kapelų šventę „Pinu dainų vainiką“. 2009 m. dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“.

 _________________________________________________________

Jungėnų kaimo kapela „Jungvala“

Vadovė Birutė Zavistauskienė

Tel. +370 647 03734

1380661_1397326480498412_2089275378_nKapela susibūrė 2013 metais. Kolektyvas koncertuoja ne tik Kalvarijos savivaldybėje , bet ir už jos ribų.

Dalyvavo Lenkijoje Pasaulinėje Šienpjovių šventėje, Kauno rudens derliaus šventėje, Marijampolės savivaldybės derliaus šventėje ,,Sūduvos kraitė“. Valavičių kaimo kapelų varžytuvėse laimėjo 1-ąją vietą.

_________________________________________________________

 Sangrūdos liaudiškos muzikos kapela

Vadovė Angelė Bapkauskienė

Tel. +370 690 25189

Sangrūdos kapela_________________________________________________________

Chorai

 

Tremtinių dainų choras

Vadovas Edmantas Rėkus

Tel. +370 699 87811

tremtiniaiSusibūrė 1990 m. Kolektyvas nuolat dalyvauja Lietuvos dainų ir respublikinėse tremtinių dainų šventėse. Choras yra aktyvus valstybinių švenčių, minėjimų, Kalvarijos krašto švenčių dalyvis. Koncertuoja Lenkijoje, Punske, Sokulkose.

_________________________________________________________

Pučiamųjų orkestrai

 

Pučiamųjų orkestras

Vadovas Juozas Ciprisevičius

Tel. +370 686 56494

IMG_1642_________________________________________________________

Teatrai

 

Teatras „Titnagas“

Režisierius Kęstutis Krasnickas

Tel. +370 612 71304

titnagas    Susibūrė 1985 m. „Titnagas“ populiarina senąją lietuvių nacionalinę dramaturgiją. Kūrybinėje biografijoje – 27 spektakliai. Įsimintini vaidinimai: J. Audronio „Teta iš Amerikos“,  S. Kapnio „Plutelė ir pelės“, Seirijų Juozo „Moterims neišsimeluosi“, S. Žemaičio „Jaunikis iš Kauno“ ir „Mirta Činčiberaitė arba 15 000 Lt“, R. Kaškausko „Meilės keturkampis“ ir kiti.

    Dalyvauja Lietuvos mėgėjų teatrų  festivaliuose „Atspindžiai“, krivūlėse.  Surengė regionines teatrų šventes „Pastogė“ 1996, 1998, 2010 m., respublikinius mėgėjų teatrų festivalius „Bielskynė“ 2000 m., „Bičiuliai“ 2003, 2005 m., 2007, 2009, 2011 m., „Aitvaras“ 2006, 2008,2012 m., XVII Lietuvos klojimų teatrų krivūlę 2004 m.

_________________________________________________________