Liaudiškos muzikos kapela „Giminės“

Liaudiškos muzikos kapela „Giminės“

Vadovė Alė Zavistauskienė

Tel. +370 612 88063

Giminės    Susikūrė 1996 m. Dalyvauja respublikos kapelų šventėse „Linksmoji armonika“, „Čiulba ulba lakštingėlė“, „Grok, Jurgeli“. Nekartą pelnė žiūrovų simpatijų prizus.

    Dalyvauja LTV laidose „Duokim garo“. Atstovavo savo kraštui Lenkijoje Cipliškėse, Suvalkuose, Punske, Balstogės Dambrovoje.

    Išleido 3 audiokasetes ir 7 kompaktines plokšteles. 2008 m. suorganizavo respublikinę kapelų šventę „Pinu dainų vainiką“. 2009 m. dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“.