IN MEMORIAM

zita

Mylimų eilių jau nebeskaitys išėjusi Amžinybėm Zita Zablackaitė, kultūrinei veiklai paaukojusi 31-erius metus, iš jų 12 metų vadovavusi Kalvarijos kultūros centrui.
Tik atmintyje atgims nestokojančios entuziazmo ir organizacinių gebėjimų Zitos sumaniai režisuoti koncertai, šventės, Mažųjų teatro spektakliai, meninės agitbrigados pasirodymai, visapusiška pagalba meno mėgėjų kolektyvams, kultūros darbuotojams, bendruomenės žmonėms.