Administracija

 Administracijos kontaktai:

Tel./faks. (8 343) 2 15 02

El. p. kalvarijoskc@gmail.com, kalvarijoskc.buhalterija@gmail.com

 

IMG_2565 - Kopija

 

 

 

 

 

Kultūros centro direktorė

Laima Kupstienė

 

 

 

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

1985 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą, įgijo klubinio darbuotojo, saviveiklinio dramos kolektyvo vadovo kvalifikaciją.

1994 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą , įgijo istorijos ir politologijos mokytojo kvalifikaciją.

 

Darbo patirtis:

1985-1992 m.  dirbo Vilniaus miesto Kirtimų kultūros namų meno vadove.

1995 -2008 m. – Sangrūdos vidurinės mokyklos papildomo ugdymo mokytoja.

1998 – 2005 m. – Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Sangrūdos filialo bibliotekininkė.

Nuo 2005 m. dirba Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktore.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Reimundas Tyras

 

 

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

1981 m. baigė Kauno politechnikumą.

2007 m. baigė Marijampolės kolegiją.

2009 m. – 2013 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo meno vadybos studijų programą, įgijo meno studijų magistro kvalifikacinį laipsnį.