Administracija

 Administracijos kontaktai:
Tel./faks.: (8 343) 2 15 02
El. p.: kalvarijoskc@gmail.com,
Buhalterija: kalvarijoskc.buhalterija@gmail.com

 

IMG_2565 - Kopija

Laima Kupstienė
Kultūros centro direktorė
 
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
1985 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą, įgijo klubinio darbuotojo, saviveiklinio dramos kolektyvo vadovo kvalifikaciją.
1994 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą , įgijo istorijos ir politologijos mokytojo kvalifikaciją.
 
Darbo patirtis:
1985-1992 m.  dirbo Vilniaus miesto Kirtimų kultūros namų meno vadove.
1995 -2008 m. – Sangrūdos vidurinės mokyklos papildomo ugdymo mokytoja.
1998 – 2005 m. – Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Sangrūdos filialo bibliotekininkė.
Nuo 2005 m. dirba Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktore.

 

 

Reimundas Tyras
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis
1981 m. baigė Kauno politechnikumą.
2007 m. baigė Marijampolės kolegiją.
2009 m. – 2013 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo meno vadybos studijų programą, įgijo meno studijų magistro kvalifikacinį laipsnį.