Finansiniai dokumentai

 

Pastaba: Galimi peržiūrėti dokumentai – mėlyna spalva.

 

2017 metai                   2017 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas                             4 priedas

Ataskaitos                                             Aiškinamasis raštas

Priedai                                                   Finansinės būklės ataskaita

                                                              Veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 m. II ketvirtis                 2017 m. III ketv

4 priedas                                            4 priedas

Aiškinamasis raštas                            Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita                Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita                  Veiklos rezultatų ataskaita

 

 

 2016 metai

Aiškinamasis raštas

Ataskaitos

Priedai