SKELBIAMA ATRANKA KULTŪROS DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS EITI

DARBO POBŪDIS

Kultūros darbo organizatoriaus pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti  darbą Liubavo seniūnijoje: kultūrinę, finansinę ir ūkinę veiklą.

PRETENDENTUI KELIAMI REIKALAVIMAI:

 1. Kultūrinio darbo organizavimo specifikos išmanymas, turėti patirties renginių organizavime (meninis arba pedagoginis išsilavinimas).
 2. Patirtis kultūros, švietimo srityje (darbas su mėgėjų meno kolektyvais).
 3. Patirtis projektų kūrime, rašyme ir įgyvendinime.
 4. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
 5. Darbo kompiuteriu pagrindai.

PRETENDENTAI PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą, išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir įgūdžius.
 5. Kultūrinio darbo veiklos perspektyvinę programą;

ATRANKOS BŪDAS:

 1. Pateikta dokumentacija;
 2. Pokalbis su pretendentu apie veiklos organizavimą, paslaugų plėtojimą ir kokybę.
 3. Praktinės užduotys pretendentų įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti.

Pretendentų dokumentai priimami Kalvarijos savivaldybės kultūros centre (Suvalkų g. 101, Kalvarija) arba el. paštu kalvarijoskc@gmail.com iki spalio 28 d.

Teirautis telefonu 8 (343) 21 502.

Atranka vyks spalio 31 d. 10 val. Kalvarijos savivaldybės kultūros centre.

 

Priėmimo į kultūros darbo organizatoriaus pareigas tvarka

IN MEMORIAM

zita

Mylimų eilių jau nebeskaitys išėjusi Amžinybėm Zita Zablackaitė, kultūrinei veiklai paaukojusi 31-erius metus, iš jų 12 metų vadovavusi Kalvarijos kultūros centrui.
Tik atmintyje atgims nestokojančios entuziazmo ir organizacinių gebėjimų Zitos sumaniai režisuoti koncertai, šventės, Mažųjų teatro spektakliai, meninės agitbrigados pasirodymai, visapusiška pagalba meno mėgėjų kolektyvams, kultūros darbuotojams, bendruomenės žmonėms.