Teisės aktai

Kultūros centro veikla grindžiama:

kitais įstatymais ir teisės aktais,

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais,

Kalvarijos miesto savivaldybės tarybos sprendimais bei